انتهای عشقبایک مداد مشکی

روگل های زرشکی

هزار دفعه نوشتم

تو انتهای عشقی

                                                                       م.چ


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها